O Mlýně - HISTORIE a TECHNOLOGIE

.......Mlýn stojí na svém místě již několik století, dříve se mu říkalo Šteflův - tak je zanesen ve.starých mapách, tzv. "císařských otiscích" ze.začátku 19. století. Ve.40. letech 19..století v.něm byla zřízena tkalcovna; později se v.něm opět mlelo, barvilo se lněné a.konopné sukno a.zase mlelo. Po druhé světové válce se míchala krmiva pro.dobytek a.pak zase mlelo, většinu socialistických roků mlýn, kterému se v.té době říkalo "Družstevní mlýn", přečkal jako záložní objekt civilní obrany.

.......Po revoluci v roce 1989 několik let dřímal, začátkem 21. století v.něm občasně proběhla kulturní akce, benefiční koncert, divadlo nebo malý festival. Až.nakonec Mlýn obživl rekonstrukcí na."Přírodovědné centrum MLÝN Radouňka", která proběhla v.letech 2011 - 2015, s.podporou Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 7.