..........Objekt Přírodovědného centra MLÝN Radouňka náš spolek provozuje od roku 2015, kdy byla dokončena rekonstrukce bývalé obytné budovy Mlýna, realizovaná s podporou OP7.

..........Zaměření vychází z konceptu ekocentra (EVVO), přičemž klademe důraz na badatelský přístup a přírodovědné postupy, používáme experimentální výuku a principy Montessori pedagogiky a respektující výchovy. Plnohodnotnou součástí našich programů jsou pohybové aktivity, podporující jemnou a hrubou motoriku dětí - správný pohyb, držení těla a fyzické dovednosti považujeme za nedílnou součást vzdělání.

..........V centru naší pozornosti stojí přírodní vědy - biologie, fyzika, chemie, zeměpis atd., které umíme propojovat - a neoddělitelně matematika a geometrie; s návazností, popř. odbočkami do jazyků a společenských věd. Naší největší odměnou je radost dětí ze.vzdělávání, odpovědi: "ani jsem si nevšimla, že se učím", "já ještě nechci končit" nebo "tohle byla fyzika?...aha, takže fyzika mě baví!".

.......Mlýn stojí na svém místě již několik století, dříve se mu říkalo Šteflův - tak je zanesen ve.starých mapách, tzv. "císařských otiscích" ze.začátku 19. století. Ve.40. letech 19..století v.něm byla zřízena tkalcovna; později se v.něm opět mlelo, barvilo se lněné a.konopné sukno a.zase mlelo. Po druhé světové válce se míchala krmiva pro.dobytek a.pak zase mlelo, většinu socialistických roků mlýn, kterému se v.té době říkalo "Družstevní mlýn", přečkal jako záložní objekt civilní obrany.

.......Po revoluci v roce 1989 několik let dřímal, začátkem 21. století v.něm občasně proběhla kulturní akce, benefiční koncert, divadlo nebo malý festival. Až.nakonec Mlýn obživl rekonstrukcí na."Přírodovědné centrum MLÝN Radouňka", která proběhla v.letech 2011 - 2015, s.podporou Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 7.