Jsme spolek lidí různých profesí a povah, s různými životními příběhy a zkušenostmi, s.různým počtem dětí a titulů. Spojuje nás láska k přírodě, důvěra v děti, smysl pro humor a.respekt k sobě navzájem, k.přírodě, dětem, okolí a mravním hodnotám.

       Vytváření respektujícího prostředí je pro nás ve Mlýně klíčem ke svobodě a vzdělání. Ztotožňujeme se s.myšlenkami a prací všech, kteří šli touto cestou před námi: Komenským, Montessori, Matějíčkem, Nováčkovou.

Tedy těmi, pro něž byly středem pozornosti děti, jejich přirozenost a rozvoj. Rozvoj podle jejich možností, schopností a tužeb. Jsme si jisti, že tak z nich vyrostou zralé, dospělé osobnosti, s.otevřenou myslí, schopné spolupráce a kritického myšlení, schopné svůj úspěch nesobecky sdílet s.ostatními. S.neotřesitelnou vnitřní motivací žít plnohodnotný, radostný život tak, jak jej známe my.