PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM

..........Objekt Přírodovědného centra MLÝN Radouňka náš spolek provozuje od roku 2015, kdy byla dokončena rekonstrukce bývalé obytné budovy Mlýna, realizovaná s podporou OP7.

..........Zaměření vychází z konceptu ekocentra (EVVO), přičemž klademe důraz na badatelský přístup a přírodovědné postupy, používáme experimentální výuku a principy Montessori pedagogiky a respektující výchovy. Plnohodnotnou součástí našich programů jsou pohybové aktivity, podporující jemnou a hrubou motoriku dětí - správný pohyb, držení těla a fyzické dovednosti považujeme za nedílnou součást vzdělání.

..........V centru naší pozornosti stojí přírodní vědy - biologie, fyzika, chemie, geologie atd., které umíme propojovat - a neoddělitelně matematika a geometrie; s návazností, popř. odbočkami do jazyků a společenských věd. Naší největší odměnou je radost dětí ze.vzdělávání, odpovědi: "ani jsem si nevšimla, že se učím", "já ještě nechci končit" nebo "tohle byla fyzika?...aha, takže fyzika mě baví!".

..........Pro rok 2020 jsou našimi páteřními tématy voda, koloběh uhlíku, odpady a ropa.

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci (2015)