POBYTOVÉ PROGRAMY

...........Programy při pobytu v našem Přírodovědném centru mohou být dopolední, odpolední nebo celodenní. Jsou připraveny ve variantách podle věku účastníků a jejich studijní zralosti v.rozsahu MŠ - SŠ.

...........Pozn.: Všechny zařazené chemické a fyzikální ukázky a laboratorní pokusy jsou bezpečné; použité postupy, vybavení a popř. chemikálie neohrožují zdraví, jsou vedeny pod odborným dohledem (lektor je chemik - VŠ). Vzhledem k tomu, že programy jsou přírodovědné, vždy se při nich alespoň trochu POČÍTÁ:).

       Programy probíhají venku i uvnitř, podle počasí a otužilosti účastníků.

Pro rok 2022 jsou našimi hlavními tématy:

 

 

ZDRAVÁ STRAVA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

  • potraviny a nápoje; hygienické, kosmetické a  čistící prostředky

FOSILNÍ PALIVA

  • v čele s ROPOU a z ní vyráběnými PLASTY

V O D A.....NEBOLI H2O

  • VODA  - její koloběh, nedostatek, kvalita

 ODPADY

  • zejména PLASTOVÉ

uhlík......neboli C4

  • UHLÍK -jeho koloběh, skleníkový efekt, oxid uhličitý

pobytová pásma - dny

výpravy/ expedice