POBYTOVÉ PROGRAMY

Jednotlivé programy a doplňkové aktivity k programům v Přírodovědném centru mají aktuálně

tři cíle:

poznávání vztahů v přírodě

Vztahy v přírodě jsou nesmírně dynamické, některé vznikají, jiné se rozpadají, všichni a všechno se mění, prochází adaptací, evolucí. Kombinací zážitkové pedagogiky a badatelského přístupu zpřístupňujeme dětem tyto procesy v praktických činnostech a se zapojením pohybových a kreativních aktivit tak, abychom maximálně využili zónu blízkého učení.

sebepoznání

Vztahy v přírodě jsou nejen podobné, ale v mnoha směrech totožné se vztahy mezi lidmi. Poznávání přírody je jednou z dobrých cest k poznání sebe sama. Není třeba přesně vědecky rozeznávat, co v nás je přírodní a co civilizované a kulturní, ale je užitečné a zábavné poznat, kdo jsme, každý z nás, a kdo jsou lidé kolem nás, se kterými sdílíme náš časoprostor. Pozorováním a chápáním procesů, které se dějí v přírodě, můžeme poznat, jaký význam mají pro každého z nás různost a odlišnosti a vlastní jedinečnost.

úspěch a radost

Žijeme v době, kdy není snadné pojmenovat, co je naším úspěchem a někdy není ani jasné, jak prožít radost. Naše programy obsahují prvky, které neumožňují relativizovat, zda jde o úspěch či nikoli, ale jednoznačně vedou k prožití úspěchu. Ovládnout plavbu na pramici, chytit rybu (a o své vůli kvůli tomu vstát ráno dříve), nezištně "zabrat" v týmu, aby uspěl, překonat ostych, zvládnout vystoupení z komfortní zóny z "raději ne" do "já do toho jdu".....

Po organizační stránce mohou být programy dopolední, odpolední nebo celodenní. Jsou připraveny ve variantách podle věku účastníků a jejich studijní zralosti v.rozsahu ZŠ - SŠ.

...........Pozn.: programy jsou vzájemně provázány; jejich významnou součástí je terénní výuka. Část z ní probíhá u řeky, popř. na řece (plavba lodí). Pohybujeme se po klidném toku řeky Nežárky v nadjezí našeho Mlýna (ř. km. 42,7) v délce cca  800 m. Úsek je mělký, převážně do 1,0 metru.  K plavbě používáme velké stabilní kovové rybářské pramice. K nácviku na program "MEANDRY LUŽNICE" používáme kánoe.

       Programy probíhají venku i uvnitř, s mírnou závislostí na roční době a počasí  (podle otužilosti účastníků). Jejich standardním výstupem jsou pracovní listy, lapbooky, popř. portfolio.

Pro rok 2024 jsou našimi hlavními tématy:

 

 

KLIMA SE MĚNÍ.........A?

  • Bez ohledu na to, nakolik jde o přirozený vývoj a nakolik o vývoj ovlivnění lidskou činností, příroda kolem nás se mění a adaptuje - a my to můžeme pozorovat a přemýšlet, jak jsme schopni se měnit a přizpůsobovat my sami.
více info po kliku na obrázek

LABORATORNÍ PRÁCE / POKUSY

  • Řada dětí (žáků) nemá dostatek možností, jak se prakticky seznámit s přírodovědnými obory, "sáhnout si" na ně. Často kvůli prostorovým a materiálovým možnostem školy nebo dostupností mimoškolní nabídky aktivit. U nás to možné je. Kromě aktivit zařazených do tematických programů lze pobyt u nás využít cíleně přírodovědně, ať už jako součást programové sestavy nebo jako doplňkovou aktivitu pro zájemce
více info po kliku na obrázek

ŽIVOT KOLEM VODY

  • nebo i VODA KOLEM ŽIVOTA. Oba názvy dávají smysl. V programu zkoumáme řeku ze břehu i z vody (z lodí); seznámíme se s invazními druhy rostlin a živočichů, posoudíme kvalitu vody v terénu i laboratoři, součástí programu je lov ryb a jejich následné pozorování v akváriích.
více info po kliku na obrázek

 MEANDRY LUŽNICE

  • Náročnější program, který probíhá při splouvání přírodovědně i vodácky velmi atraktivního úseku řeky Lužnice. Přímo z řeky, kterou sjíždíme na kánoích, pozorujme vývoj meandrů, břehů i řečiště a všímáme si různorodosti jednotlivých stanovišť (nik ekosystému).

 

více info po kliku na obrázek

JAK RYCHLÁ JE EVOLUCE

  • V přírodě i ve společenosti se mění procesy, vazby i strategie života a přežití; je to neustálá soutěž mezi vlastními schopnostmi se adaptovat a tlakem změn. Jak to příroda dělá (rostliny a živočichové) , že se prakticky vždy "stihne" přizpůsobit...?

 

více info po kliku na obrázek

 programy mimo mlýn

  • Jsou realizovány na přírodovědně či esteticky zajímavých místech v okolí centra, v dojezdové vdálenosti do 1 hodiny naším minibusem; např. jezdíme na chlumeckou nebo třeboňskou rybniční soustavu, pískovny, blata, ke chráněným územím....

pobytová pásma - dny

výpravy/ expedice