POBYTOVÉ PROGRAMY

...........Programy při pobytu v našem Přírodovědném centru mohou být dopolední, odpolední nebo celodenní. Jsou připraveny ve variantách podle věku účastníků a jejich studijní zralosti v.rozsahu MŠ - SŠ.

...........Pozn.: Všechny zařazené chemické a fyzikální ukázky a laboratorní pokusy jsou bezpečné; použité postupy, vybavení a popř. chemikálie neohrožují zdraví, jsou vedeny pod odborným dohledem (lektor je chemik - VŠ). Vzhledem k tomu, že programy jsou přírodovědné, vždy se při nich alespoň trochu POČÍTÁ:).

       Programy probíhají venku i uvnitř, podle počasí a otužilosti účastníků.

Pro rok 2020 jsou našimi hlavními tématy:

  • UHLÍK (jeho koloběh, skleníkový efekt, oxid uhličitý)
  • VODA (její koloběh, nedostatek, kvalita)
  • FOSILNÍ PALIVA (v čele s ROPOU a z ní vyráběnými PLASTY)
  • ODPADY (zejména PLASTOVÉ)
  • ZDRAVÁ STRAVA a ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (potraviny a nápoje; hygienické, kosmetické a  čistící prostředky)