.

  INFORMACE K PŘÍMĚSTSKÝM TÁBORŮM

Přihlaste děti, prosím,  na příměstský tábor nejpozději do 31.5.2021. Přihlášku můžete zaslat e-mailem na adresu info@mlynradounka.cz nebo na adresu:

Přírodovědné centrum Mlýn Radouňka,

U Dolního Skrýchova 176, 37701 Jindřichův Hradec.

Vyčkejte, prosím,  na potvrzení přihlášky e-mailem a zaslání faktury s údaji k platbě.

Naše tábory budou postaveny na stejných hodnotách a principech jako veškeré aktivity, které naše centrum provozuje. Tedy povedeme je s respektem k dětem, přírodě, okolí, mravním hodnotám a sobě navzájem, se vzájemnou důvěrou. Do jednotlivých programů se promítnou také prvky badatelského přístupu, Montessori. Podporujeme děti v jejich vnitřní motivaci, do programu tedy příliš nezařazujeme různé soutěže a odměny.

Případné změny související s epidemiologickou situací budeme za včasu komunikovat. Děkujeme za pochopení!

TERMÍN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

12.7. - 16.7. 2021

TERMÍN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

19.7. - 23.7. 2021

TERMÍN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

26.7. - 30.7. 2021

TERMÍN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

2.8. - 6.8. 2021