.......Každé z dětí se učí hledat hranice svého osobního prostoru. Rozhoduje se o tom, koho k sobě pustí, co komu dovolí a co si může dovolit ono samo. Tím získává respekt k druhým, protože ví, že každý rozhoduje o svém osobním prostoru stejně jako dítě samo. Tím zdokonaluje dovednost nebrat si věci osobně a respektovat potřeby u sebe i u druhých. Tato důvěra dále otevírá cestu k vzájemnosti a.schopnosti efektivní týmové spolupráce.


DOPOLEDNE PRO DĚTI

.......Aktivní dopoledne jsou aktivity pro děti od 3 do 6 let postavené na principech Montessori pedagogiky, respektující výchovy a.badatelského přístupu (přece jen - jsme v Přírodovědném centru:)). Děti se rozvíjí v aktivitách podle své vlastní individuální potřeby, navzájem si pomáhají a spolupracují. K.dispozici jsou jim vždy průvodkyně, které podporují dítě v jeho vnitřní motivaci. Tím dítě získává sebedůvěru a učí se odpovědnosti. Máme připravené prostředí tak, aby si každé dítě samo vybralo, čím se bude zabývat. Snažíme se o co nejvíce podnětné prostředí.

V případě Vašeho zájmu je nutná osobní schůzka nejlépe s oběma rodiči u nás ve Mlýně. Je nutné se seznámit s prostředím a s námi. Pro naši práci je velmi důležitá vzájemná spolupráce a navázání dobrých vztahů. Věnujeme se každému dítěti individuálně a je pro nás důležité, abychom se shodli na hodnotách, zejména na přístupu respektující výchovy. Pokud mají rodiče v nějaké oblasti výchovy pochybnosti, troufáme si nabídnout pomoc - můžeme podnikat kroky společně, pro rychlejší dosažení kýženého pokroku.

Jak probíhá den?

.......Ráno přichází děti v 8:00. Okolo 8:10, když už jsme všichni, začínáme na.Elipse, kde se pozdravíme a.chvilku si povídáme. Učíme se naslouchat si navzájem, sdílet s.ostatními svoje nápady, komunikovat a také si představíme, co se bude danný den dít. Po "elipse", která trvá 10 - 20 minut, děti pracují samostatně nebo ve skupinkách, udržujeme ticho - šeptáme; používáme koberečky pro vymezení vlastního prostoru. Děti se učí respektovat vzájemně své hranice. Postupně přechází, podle své přirozenosti, na hovor v běžné hlasitosti, kdo chce může jít do vedlejší tělocvičny, popř. se přidat k náročnější činnosti iniciované průvodkyní. Před půl desátou všichni po sobě uklidí pomůcky a hračky na svá místa a odcházíme do kuchyňky na svačinu. Poté, cca v 10.30 se děti v šatně samostatně oblékají, popř. si navzájem pomáhají nebo radí a.odcházíme ven, kde jsme až do oběda. Venku rozvíjíme hrubou motoriku - pohybovými hrami, využitím herních a.přírodních prvků v areálu Mlýna, popř při vycházce i v jeho okolí. Podpora rozvoje pohybové gramotnosti je pro nás stejně důležitá jako rozvoj intelektuálních a emočních dovedností. Ve 12:00 máme oběd, který probíhá podle počasí buď venku pod verandou nebo v.kuchyňce, přednost má veranda. Po.obědě si vyčistíme zuby a následuje polední klid. Většina dětí nespí, věnují se klidné činnosti - poslechu, čtení, kreslení, klidné hře.  Ve 13. hod. začínají "aktivní odpoledne". Odpoledne bude vedené aktivitou podle toho, jaká průvodkyně provází děti v danný den. Lucie Matoušková   - sportovní aktivity, Lucie Švehlová   - anglický jazyk, Klára Vaníčková   - vaření s dětmi ve 14. hod svačíme a.ve 14:30 končí náš program a je tedy čas si vyzvednout děti.

 


DOCHÁZKA DĚTÍ

.......Přednostně bereme děti, které mají zájem o celotýdenní docházku. Poté děti, které mají zájem o.kratší, avšak nejméně třídenní docházku. První 3 dny v týdnu jsou zaměřené na témata a.rozvoj dítěte podle vývojové fáze. Budeme navazovat na to, co se už děti dozvěděly.

Aktivity probíhají v čase od 8 do 14.30. (V adaptačním období je děti možné vyzvednout v 12.30).

 

Děti, které jsou již předškoláky a nebo děti, které chtějí vstoupit do samostatného života čtením a psaním mají možnost se každý den připojit ke "starším" školkovým dětem na poznávání světa za symboly. Podporujeme děti ve vývojové fázi v čas, kdy je zajímají tvary a pojmenovávají je už pravými názvy. Věříme, že děti, které k nám vstoupí do školy s vědomostí písmen, můžou již při nástupu do školy vést vlastní sebeřízené vzdělávání a získávat informace podle jejich uvážení. Dětem se věnujeme tímto směrem každý den po ukončení ranní společné elipsy. Průvodkyněmi budou Eva Kolářová a Anita Topinková, která dětem bude otevírat hudební svět.

Prosíme o zvážení, zda náš přístup představuje to, co pro své dítě hledáte. Kapacita je omezená. Rádi budeme spolupracovat s rodiči, s nimiž se shodneme na našem přístupu, postupném osobním růstu se zrcadlením svého dítěte.

Na prvním místě je především shoda obou rodičů v rodině.  Děti vedeme k přijímání změn, překonávání svých hranic, učení se ze svých chyb, nalezení odvahy pro překonávání výzev, kterými dítě prochází, když poprvé vstoupí do světa samo za sebe a bez přítomnosti rodičů. Tento přístup máme i my ke svému životu. Vzájemně se podporujeme a hledáme nejlepší varianty pro nás rodiče i pro naše děti. Naprosto rozumíme, že to není pro každého a při vzájemné neshodě rodičů v rodině, můžou nastat veliké rozbroje a tím"problémem" skutečně nechceme být.

RODINA JE ZÁKLAD a je třeba být za jedno. Nic není špatná volba, pro každého je dobré něco jiného. 

Jsme komunitou, která roste společně s dětmi, jezdíme na společné výlety a vytváříme prostředí pro děti od 3 let až po dokončení základní školy.